Membralitate

 • -Categoria: Asociat

  Descriere: Persoane fizice care sunt voluntari in tabere
  Pret: 100 de lei
  Beneficii aditionala:

 • 1. Membralitate pe site-ul T.C.
  2. Acces la resurse depe site-ul T.C. cu reducere
  3. Reduceri pentru participare la conferinte de 10%
 • – Categoria: Biserica

  Descriere: Persoane fizice reprezentanti ai biserici
  Pret: 100 de lei
  Beneficii aditionala:

 • 1. Membralitate pe site-ul T.C.
  2. Acces la resurse depe site-ul T.C. cu reducere
 • – Categoria: Centru de tabara

  Descriere: Persoane juridice care administreaza un centru de tabara
  Pret: 300 de lei
  Beneficii aditionala:

 • 1. Membralitate pe site-ul T.C.
  2. Acces la resurse depe site-ul T.C. cu reducere
  3. Reduceri pentru participanti (Max 6) la conferinte (10% p.p.)
  4. Promovarea centru de tabara pe site-ul T.C. si integral pe facebook
  5. Acces la calendarul evenementelor depe site-ul T.C.
 • – Categoria: O.N.G.

  Descriere: Persoane juridice care organizeaza si administreaza tabere
  Pret: 200 de lei
  Beneficii aditionala:

 • 1. Membralitate pe site-ul T.C.
  2. Acces la resurse depe site-ul T.C. cu reducere
  3. Reduceri pentru participanti (Max 4) la conferinte (10% p.p.)
  4. Promovarea evenementelor de tabere pe site-ul T.C. si integral pe facebook
  5. Acces la calendarul evenementelor depe site-ul T.C.

Iată ce trebuie să faceţi pentru a putea fi primit ca membru cu drepturi depline în CCI:

 1. Scrieţi un e-mail sau telefonaţi la biroul Asociaţiei pentru a putea intra în posesia unei CERERI de ADERARE, în funcţie de categoria de membralitate pentru care optaţi, sau puteţi să o copiaţi de pe site.
 2. Ataşaţi cererii dumneavoastră următoarele documente:
  • A. PENTRU PERSOANE FIZICE:
  • B. PENTRU PERSOANE JURIDICE:
   • certificat de Înmatriculare la Registrul Comerţului sau Certificat de Înregistrare Fiscală – copie certificată (adică o copie xerox pe care se înscrie menţiunea “Conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice şi ştampila acesteia),
   • statutul organizaţiei – copie certificată (adică o copie xerox pe care se înscrie menţiunea “Conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice şi ştampila acesteia),
   • sentinţa civilă sau Încheierea Judecătorească – copie certificată (adică o copie xerox pe care se înscrie menţiunea “Conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice şi ştampila acesteia),
   • copie Carte de identitate, buletinul de identitate sau paşaportul reprezentantului.
   • DOWNLOAD “Cerere de aderare pentru persoană juridică”
 3. Expediaţi aceste acte pe adresa: Asociaţia CCI, Strada Teiului nr 16 sc B ap 14 Timisoara Jud. Timis Romania